Dienstverlening

Misintentie

Wie een bijzondere intentie wil laten vermelden tijdens een eucharistieviering, kan dit met zuster Verstrepen afspreken na een weekendviering. Dit gebeurt best minstens drie weken op voorhand (voor publicatie in het parochieblad)

Doopsel

Kinderen dopen is een bewuste keuze. De doopcatechisten begeleiden de ouders bij het doopsel van hun kind. De kinderen worden individueel gedoopt op de tweede zaterdag of tweede zondag van de maand. 

 Info: Charline Seymens

vereecke.seymens@telenet.be 

Vormsel en Eerste communie

(Aanvraag + voorbereiding)

Info: Charline Seymens

vereecke.seymens@telenet.be  

Huwelijk

(aanvraag + voorbereiding)

Info: Charline Seymens

vereecke.seymens@telenet.be 


Parochieblad en website

(teksten)

Info: Louis Vervoort, 015 22 09 75 of info@zonderschot.be  

Feestzalen Withof

(reservaties)

0497 48 10 12 of withof4@gmail.com 

www.withof-zonderschot.be 


Overlijden en uitvaart

Voor een afspraak rond een begrafenis (datum, uur) neem je rechtstreeks contact op met zuster Verstrepen (015 75 86 95 of 0473 60 74 16). Alle andere zaken (gemeente, kerkhof, koffietafel, drukwerk,...) kan je toevertrouwen aan een begrafenisondernemer.

Een begrafenis zal steeds plaatsvinden om 10.00 u. (een eventuele tweede begrafenis gebeurt dan 11.30 u.). De zang tijdens de uitvaartplechtigheid kan verzorgd worden door het zangkoor. Op de vooravond van de begrafenis vindt doorgaans een gebedswake plaats om 19.00 u. Deze wordt verzorgd door enkele gebedsleiders. Alleen een gebedswake maar geen uitvaartplechtigheid kan niet.

Hoe verloopt de plechtigheid?

In onze streek was de gewoonte gegroeid om de uitvaartliturgie te kaderen in een eucharistieviering. Vanuit een beleidstekst van Mgr. Bonny, Bisschop van Antwerpen, gebeurt sinds 2011 de uitvaartliturgie in het kader van een woorddienst. Dienstdoende pastoors, diakens en pastorale werk(st)ers kunnen ook voorgaan in een uitvaart zonder eucharistie. Voorafgaand is er een rouwbezoek waarin ook de persoonlijke inbreng van de familie in de woorddienst kan besproken worden...

Ondersteuning van zieken (Samana)

Bij zieken die dit wensen, wordt de communie maandelijks aan huis gebracht. Familieleden kunnen ook vanuit de weekendviering zelf de communie meenemen naar een zieke thuis. Wanneer het gewenst is, wordt de ziekenzalving toegediend. 

Plots kan je leven er heel anders uitzien

en dan heb je mensen nodig die bij het binnenkomen hun eigen zorgen samen met hun jas aan de kapstok hangen, bij jou komen zitten en luisteren...

In de parochie zijn er mensen die zich "stilletjes" met hun medemensen bezighouden en proberen tegemoet te komen aan de noden van zieken en hun familie om zo samen zorgend nabij te zijn.

Info: Guido de Bock, 015 22 03 53.